| She is the Story featuring SUNEERA REGMI POUDEL |


उनी एक कथाको (She is the Story) को यस अंकमा सुनिरा रेग्मी पौडेलले आफ्नो कथा सुनाउनु भएको छ । सुनिरा रेग्मी पौडेल नेपालको पहिलो महिला एरोनटिकल ईन्जिनियरको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । यस कथामा उनले आफ्नो बाल्यकालमा पाइलट बन्न बुनेको सपना देखि नेपालको पहिलो महिला एरोनटिकल ईन्जिनियर भएर काम गर्दा भोगेको संघर्षको कथा सुनाउनु भएको छ ।

 

 

#sheisthestory
#vowmediaintiation
#suneeraregmipoudel
#firstwomen
#aeronautical